Praca i Pobyt w Hiszpanii

jak jest z pracą i pobytem w Hiszpanii

Każdego roku tysiące Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy lub lepszych warunków życiowych. W większości państw europejskich regulacja kwestii pobytu jest uproszczona, jednakże mimo tego cudzoziemców obowiązują określone reguły i zasady pobytu na stałe poza granicami swojego kraju. O czym należy pamiętać decydując się na wyjazd do Hiszpanii?

Oferty Pracy w Hiszpanii

Większość ofert pracy w Hiszpanii wymaga przynajmniej podstawowej znajomości języka hiszpańskiego. Warunek ten jest szczególnie trudny do spełnienia dla wielu Polaków, ponieważ w szkołach zdecydowanie częściej ma miejsce nauczenie języka angielskiego lub niemieckiego. Polacy w Hiszpanii podejmują się pracy zarobkowej zwłaszcza w sektorach budowlanych, turystyczno-gastronomicznych oraz opiekuńczych. W przypadku osób z ostatniej z wymienionych grup w grę wchodzi sprawowanie opieki nad osobami w wieku podeszłym oraz zatrudnienie w charakterze „au-pair”. Znaczna część osób zatrudnionych w Hiszpanii otrzymuje podwójną pensję dwukrotnie w ciągu roku – w lipcu oraz w grudniu. Minimalne wynagrodzenie miesięczne w tym kraju wynosi około 950 euro. Ze względu na podwojenie tej stawki w czasie wakacyjnym i zimowym kwota ta w rzeczywistości może być wyższa o około 200 euro.

Rejestracja Pobytu w Hiszpanii

Obywatele Polski, którzy zdecydowali się na emigrację do Hiszpanii, są zobowiązani do rejestracji pobytu w tym kraju w przypadku, gdy łączny czas pobytu przekracza 3 miesiące. Należy wówczas dokonać zapisu w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców, gdzie będzie możliwe uzyskanie Certyfikatu Obywatela Unii Europejskiej. Kandydat musi spełnić w takiej sytuacji szereg warunków, do których zalicza się potwierdzenie zatrudnienia w charakterze pracownika najemnego, potwierdzenie zatrudnienia na własny rachunek, posiadanie wystarczających środków na utrzymanie podczas pobytu w Hiszpanii oraz posiadanie ubezpieczenia, które pokryje koszt potencjalnego leczenia. O powyższy dokument (Certificado de registro de ciudadano de la U.E.) mogą ubiegać się również studenci uczelni państwowych i prywatnych oraz członkowie rodziny osoby przebywającej na stałe w Hiszpanii.

Certyfikat Obywatela Unii Europejskiej może również otrzymać osoba, która w danym momencie dopiero ubiega się o zatrudnienie w Hiszpanii. W takim przypadku niezbędne będzie jednak przedstawienie oświadczenia pracodawcy o chęci zatrudnienia w roli pracownika najemnego, wpis do Spisu Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o statusie studenta. Osoby, które nie podejmują się aktywności zawodowej na terenie Hiszpanii są z kolei zobowiązane do przedstawienia potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązującego na terenie Hiszpanii) oraz udowodnienie posiadania odpowiedniej ilości środków niezbędnych do utrzymania. W przypadku osób, które ubiegają się o certyfikat na podstawie członkostwa w rodzinie obywatela Unii Europejskiej należy przedstawić dokument potwierdzający więź z daną osobą, całkowitą zależność finansową od tej osoby oraz zatrudnienie lub posiadanie wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto pamiętać o tym, że formalności związane ze stałym pobytem na terenie Hiszpanii należy dopełnić na lokalnym Komisariacie Policji lub w najbliższym Biurze dla Obcokrajowców.

Uzyskanie Zdolności Prawnej na Terenie Hiszpanii

Polacy na terenie Hiszpanii uzyskują zdolność prawną w momencie otrzymania Número de Identificación de Extranjero. Wówczas taka osoba uzyskuje prawo rozliczania się na zasadach hiszpańskiego prawa podatkowego. Numer ten może uzyskać kandydat po przedstawieniu dokumentów uzasadniających pobyt w Hiszpanii, na przykład na podstawie umowy zatrudnienia, relacji rodzinnych lub obecnego statusu edukacyjnego. Podobnie jak w przypadku Certyfikatu Obywatela Unii Europejskiej otrzymanie numeru jest możliwe po udaniu się do lokalnej placówki policyjnej oraz uzupełnieniu formularza oznaczonego jako „EX-15”.

Przydatne Informacje Przed Wyjazdem do Hiszpanii

Stały pobyt lub podjęcie pracy w Hiszpanii jest z perspektywy obywatela Unii Europejskiej stosunkowo proste. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych aspektach, dzięki którym powyższe formalności nie okażą się problematyczne na miejscu. Zalicza się do nich między innymi otworzenie konta bankowego w hiszpańskim banku, do czego niezbędny będzie aktualny dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania oraz wcześniej wspomniany numer NIE. Planując dłuższy pobyt w Hiszpanii istotne znaczenie ma również kształt systemu edukacji w tym kraju. Na hiszpańskie szkolnictwo wpływ mają Wspólnoty Autonomiczne, dlatego organizacja szkół może się różnić w zależności od regionu. Ostatnia kwestia dotyczy natomiast obowiązującego języka – w regionach takich jak Katalonia, Baskonia i Galicja powszechne używane są lokalne dialekty, które znacząco odbiegają od „podręcznikowego” języka hiszpańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © espana24.pl - Polski portal o Hiszpanii, wybrzeżu Costa Blanca oraz mieście Alicante i Torrevieja.